Seyahat Sağlık Sigortası Tazminat Talebinde Gerekli Evraklar

  • Olay ile ilgili sigortalının detaylı beyan dilekçesi
  • Sigortalının pasaport fotokopisi (giriş-çıkış tarihlerinin yer aldığı sayfa ile birlikte olmalı)
  • Sigortalının Hesap No / IBAN bilgileri
  • Hastane/doktor tarafından verilen rapor
  • Tedavi masraflarına ilişkin faturaların asıllları
  • Eğer ilaç verildiyse reçetenin aslı
  • Eğer ilaç verildiyse eczane fişinin aslı