Yurtiçi Sağlık Harcamaları

Tedavi Masrafları Talep Formu ekinde gönderilen tanı ve/veya tedavi masrafları, fatura asıllarına, aşağıda belirtilen rapor ve belgeler de eklenmeli ve tüm fatura veya serbest meslek makbuzlarında doktor kaşesi bulunmalı ve doktorun uzmanlık alanı belirtilmelidir )

  • DOKTOR muayenelerinde, anamnez raporu (gerekli görülen durumlarda )
  • Tanı aşamasında yapılan tetkiklerde, doktor istemi (sevk belgesi) ve tetkik sonuçları,
  • İlaç tedavilerinde, reçetelerin asılları ve reçetedeki ilaçların isimleri okunacak şekilde kesilmiş fiyat kupürleri ve barkodları,
  • Hastanede yatarak veya yatmadan yapılan ameliyatlı veya ameliyatsız tedavi ve müdahalelerde, epikriz/ anamnez raporu/ ameliyat raporu, patoloji raporu,
  • Ameliyat sonrası yapılan fizik tedavi ve rehabilitasyonlarda, ilgili ameliyat raporu ile doktor tarafından düzenlenen ve detaylı tedavi planını da belirten rapor,
  • Vücuda dışarıdan destek olacak şekilde ve tıbbi amaçlarla kullanılan malzemeler için, tedaviyi düzenleyen doktor tarafından kullanılmasının zorunlu olduğunu belirten doktor raporu,
  • Sigortalı, her türlü adli olayda (trafik kazaları dahil) adli merciler tarafından oluşturulan belgeleri (olay yeri tespit tutanağı, alkol raporu, adli tıp raporu, trafik kazası tespit tutanağı, savcılık takipsizlik kararı, vb.) TAZMİNAT talebi (DOĞRUDAN ÖDEME aşaması dahil) ile birlikte sunmalıdır.