Yurtiçi Sağlık Harcamaları

Yurt dışında yapılan tedavilere ait faturaların ve ilgili tıbbi raporların İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden biri kullanılarak düzenlenmiş olması gereklidir. Aksi takdirde noter tasdikli Türkçe tercümesi ile birlikte gönderilmelidir.

  • Dosya ekinde fatura aslı ve ödendi belgesi ( fatura tutarının ödendiğine dair belge, banka dekontunun aslı, kredi kartı slibi v.s)
  • Sigortalının, Yurtdışına giriş çıkışını gösteren pasaportun ilgili sayfaları
  • Ödeme tutarı 20.000 TL üzeri olacak sağlık tazminat dosyaları için, 3'er imzalı sigortalı ve sigorta ettirene ait nüfus cüzdan fotokopileri ve sonrasında evrağın orjinalinin görülmüş olduğuna dair satış kanalının "aslı gibidir" kaşesi ve imzası gerekmektedir.