Yangın Hasarı

  • İtfaiye raporunun tasdikli örneği
  • Hasar talep yazısı
  • Karakol tutanaklarının tasdikli örneği
  • Tapu fotokopisi veya kira kontratı
  • Dain-i mürtehin (D/M) varsa ilgili finans kurumundan alınacak muvaffakat yazısı
  • Hasara 3. kişi sebep vermiş ise bu kişinin ad,soyad ve adres bilgisi
  • T.C. kimlik numarası (gerçek kişilerde) / vergi levhası ve imza sirküleri (tüzel kişilerde)
  • Sigortalıya ait banka hesap numarası.
  • Hasar tutarının 20.000 TL'yi aşması halinde; gerçek kişilerde nüfus cüzdan fotokopisi , Tüzel kişilklerde ise, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, vergi levhası