Kasko Hasarı

Çarpma -Çarpılma Hasarları

 • Trafik kazası tesbit tutanağı tasdikli örneği veya maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı
 • Alkol raporu tasdikli örneği (zabıt var ise)
 • Mağdur ruhsat aslı eksper tarafından görülmeli veya ruhsatın noter tasdikli sureti
 • Poliçede plaka numarası belirtilmemiş ise sigortalı aracın ruhsat fotokopisi
 • Tazminat alacaklısının / mağdurun T.C. kimlik numarası (gerçek kişilerde) / vergi levhası (tüzel kişilerde)
 • Mağdur araç ruhsat sahibine ait banka hesap numarası
 • Vekaletname kopyası (hasar vekaleten takip ediliyor ise). Ancak vekaletname aslının şirketimize ibrazı talep edilmektedir. Vekilin banka hesap numarası ve T.C. kimlik numarası
 • 20.000 TL üzeri hasarlarda;
  • Gerçek kişilerde nüfus cüzdan fotokopisi veya TC Kimlik no.su yazılı ehliyet fotokopisi
  • Tüzel Kişiliklerde ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, vergi levhası
 • Hasar fotoğrafları