Kasko Hasarı

Çarpma -Çarpılma Hasarları

 • Trafik kazası tesbit tutanağı tasdikli örneği veya maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı/ zabıt tutturulamamış ise sürücünün detaylı beyanı
 • Alkol raporu tasdikli örneği (zabıt var ise)
 • Kazaya 3. kişinin sebebiyet vermesi halinde bu kişinin zabıt yok ise kusurunu kabul ettiğine dair beyanı. (noterde veya şirketimizde imzalı.)
 • Ruhsat fotokopisi
 • Ehliyet fotokopisi
 • Kazaya 3. kişinin sebebiyet vermesi halinde bu kişinin trafik ve varsa ihtiyari mali mesuliyet poliçelerinin fotokopisi
 • 20.000 TL altı hasarlarda T.C. kimlik numarası (gerçek kişilerde) / vergi levhası (tüzel kişilerde) (ilgili web sayfalarından yapılan kontrol sonucunda sözkonusu bilgilere ulaşılamaz ise talep edilmektedir.)
 • Ruhsat sahibine ait banka hesap numarası
 • 20.000 TL üzeri hasarlarda;
  • Gerçek kişilerde nüfus cüzdan fotokopisi veya TC Kimlik no.su yazılı ehliyet fotokopisi
  • Tüzel kişiliklerde ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, vergi levhası
 • Hasar fotoğrafları

Araç Çalınması Hasarları

Aracın çalınması ve çalındığı günden itibaren 30 gün içinde bulunamaması durumunda
 • Karakol müracaat tutanağı tasdikli örneği
 • Oto hırsızlık masasında bulunamadı yazısı tasdikli örneği (aracın çalındığı günden itibaren 30 gün sonra istenmektedir)
 • Oto hırsızlık masasından bulunamadı yazısı tasdikli örneği
 • "Çalıntı" kaşeli ruhsat aslı
 • Maliyeden "borcu yoktur" yazısı tasdikli örneği
 • Maliyeden araç kaydı silindi belgesi tasdikli örneği
 • Aracın tüm anahtarları (asıl ve yedek)
 • Aracın üzerinde rehinli alacaklı (dain-i mürtehin) varsa ilgili finans kurumundan alınacak muvaffakatname
 • 20.000 TL altı hasarlarda T.C. kimlik numarası (gerçek kişilerde) (ilgili web sayfalarından yapılan kontrol sonucunda sözkonusu bilgilere ulaşılamaz ise talep edilmektedir.)
 • Ruhsat sahibine ait banka hesap numarası
 • Araç çalınması hasarlarına özel şirketimiz yetkililerine verilen özel vekaletname aslı
 • Araç üzerinde OGS varsa iptal edildiğine dair; yoksa olmadığına dair belge
 • Aracın trafik belgeleri (vergi kağıtları, taşıt pulları, faturası Vb.)
 • Vergi dairesinden ilişik kesme yazısı