Cam Hasarı

  • Zabıt veya beyan
  • Fatura (şirketimizce hasar tespiti için eksper görevlendirilmediği durumlarda)
  • Hasara ilişkin fotoğraflar (şirketimizce hasar tespiti için eksper görevlendirilmediği durumlarda)
  • T.C. kimlik numarası (gerçek kişilerde) / vergi levhası ve imza sirküleri (tüzel kişilerde)
  • Sigortalıya ait banka hesap numarası.
  • Hasar tutarının 20.000 TL'yi aşması halinde;gerçek kişilerde nüfus cüzdan fotokopisi , Tüzel kişilklerde ise, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, vergi levhası